ارتباط با ما

 

 نشانی پستی:

حسین نجفی‌زاده

صندوق پستی: ۵۳۹۵- ۱۴۱۵۵

تهران، ایران

 تلفن: ۰۱-۲۲-۸۸۳۳ (۰۲۱) ۹۸+

 فاکس: ۹۹-۲۱-۸۸۳۳ (۰۲۱) ۹۸+

 اسکایپ: ۰۶۹۰-۴۸۹ ۶۵۰ ۱+

 نشانی پست الکترونیکی: 

 

 Addresses:

Hossein Najafizadeh

    Chercheur

PO Box: 14155-5395

Tehran, Iran

 Tel: +98 (021) 8833-22-01

 Fax: +98 (021) 8833-21-99

 Skype Number: +1 650 489-0690

 

                 

A. N. Zadeh

Beverly Dr

San Carlos, CA 94070, USA

 Tel: +1 6504890690