در فلسفه و دین (چاپ تازه)

در فلسفه و دین

با آثاری از: ورنر هایزنبرگ، ژاک مونو، هانس کونگ، مانفرد آیگن، لویی دوبروی، نیکولای بردیایف

On the Philosophy and Religion

a collection of important lectures on philosophy and religion (Werner Heisenberg, Jacques Monod, Manfred Eigen, Louis de Broglie, Nicolas Berdiaeff, Hans Küng)

http://www.amazon.com/dp/1724204548/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1533008984&sr=8-1&keywords=najafizadeh.org

در فلسفه و دین (مجموعای از نوشته های مهم در فلسفه و دین)

Product details

  • Series: Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science in Persian
  • Paperback: 228 pages
  • Publisher: Amazon
  • Language: Persian
  • ISBN-10: 1724204548
  • ISBN-13: 978-1724204547
  • Product Dimensions: 6 x 0.5 x 9 inches
  •  

 

 

حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران، مرداد ۱۳۹۷

——————————————————————–

© انتشار برگردان فارسی در فلسفه و دین (چاپ تازه)، حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.ir ممنوع است.

© Copyright 2017 by www.najafizadeh.ir All Rights Reserved.